ksiazka
  • ksiazka

Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej (oprawa sztywna)

978-83-7151-075-5/Joanna Marszałek-Kawa/2012/713
60,38 zł

Prezentowana monografia stanowi politologiczne studium instytucjonalno–porównawcze, w którym w szerokim zakresie wykorzystano dorobek politologii, polskiego i europejskiego konstytucjonalizmu oraz wiele innych dyscyplin naukowych. Podjęciu badań tej problematyki przyświecały oczywiście cele poznawcze. Jednakże ze wzgledu na rodzaj badanej materii praca ma również charakter analizy diagnostycznej. Główny podmiot refleksji stanowi próba oceny, jakie jest obecnie miejsce Sejmu RP w systemie organów władzy państwowej, które wynika z zakresu posiadanych przez tę Izbę kompetencji. To zaś w zasadniczym stopniu determinuje jej pozycję ustrojową zarówno na scenie krajowej, jak i unijnej.
Istotna jest również odpowiedź na pytanie, czy na tym polu - w efekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej - nastąpiły wystarczające zmiany i co ewentualnie należałoby w tym zakresie zmienić. Ustalenie kierunków przeobrażeń stanie się łatwiejsze, po pierwsze, na podstawie wniosków wynikających z prześledzenia doświadczeń innych państw, które dołączyły do Unii Europejskie; po drugie zaś, poprzez zbadanie działalności i kompetencji Sejmu RP tak w okresie przedakcesyjnym, jak również po 1 maja 2004 roku, a złaszcza po ratyfikacji Traktatu z Lizbony.

Fragment Wstępu

SPIS TREŚCI

 

Ilość
In Stock

Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej (oprawa sztywna) Joanna Marszałek-Kawa
978-83-7151-075-5/Joanna Marszałek-Kawa/2012/713

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: