ksiazka
  • ksiazka

Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego

978-83-7780-371-4/Justyna G. Otto/2012/314
36,23 zł

Celem badawczym niniejszej pracy jest weryfikacja bądź falsyfikacja tezy zawartej w tytule a głoszącej, iż przywódca polityczny jest elementem konstytutywnym reżimu politycznego.
W pracy postawiono jako zadania badawcze sformułowanie odpowiedzi na następujące pytania: Czy przywódca polityczny determinuje reżim polityczny? Czy i jak konstytuuje styl rządzenia? Czy i w jakim stopniu osobowość przywódcy jest czynnikiem określającym tożsamość i charakter reżimu politycznego? Jaka jest rola przywódcy w kształtowaniu oraz trwaniu reżimu niedemokratycznego, a jaka demokratycznego? Na ile i czy w ogóle, osobiste cechy charakteru ludzi, ich sposób zachowania, mówienia, wygląd, pochodzenie, przekonania, stan zdrowia czy zdolność „rozgrywania” pierwszą damą są w stanie sprawić, że ten sam urząd przykładowo prezydenta zupełnie inaczej kształtuje oblicze reżimu demokratycznego? Realizacja tych zadań pozwoli osiągnąć wyżej przedstawiony cel pracy.

Fragment Wstępu

 

Ilość

Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego Justyna G. Otto
978-83-7780-371-4/Justyna G. Otto/2012/314
92 produkty/ów

4 other products in the same category: