ksiazka
  • ksiazka

Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej w latach 1996–2007

978-83-62558-28-5/Patrycja Kozub/2011/316
36,23 zł

Praca jest analizą stanowiska Parlamentu Europejskiego wobec kwestii reformy instytucjonalnej Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1996–2007. [...] Przyjęte w niniejszym opracowaniu pojęcie reformy instytucjonalnej nie ogranicza się wyłącznie do systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej, lecz w ślad za ustaleniami dominującymi w doktrynie obejmuje ono także pozostałe zagadnienia systemowe stanowiące otoczenie systemu instytucjonalnego, czyli: status prawnomiędzynarodowy Unii Europejskiej, aksjologię Unii, podział kompetencji pomiędzy Unią a państwami członkowskimi, instrumenty prawne i procedury podejmowania decyzji, pozycję parlamentów w Unii, legitymację demokratyczną Unii, a także wzmocnioną współpracę.

Ze Wstępu

SPIS TREŚCI

 

Ilość

Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej w latach 1996–2007 Patrycja Kozub
978-83-62558-28-5/Patrycja Kozub/2011/316
92 produkty/ów

4 other products in the same category: