DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe

978-83-7780-077-5/Piotr Zientarski/2011/221
36,23 zł

Zamierzeniem autora było przedstawienie organizacji wewnętrznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obecnie obowiązującym stanie prawnym, ale z uwzględnieniem ewolucji najważniejszych przepisów w ostatnim dwudziestoleciu. Rozważania dogmatyczne zostały uzupełnione o kwestie praktyki parlamentarnej i nawet szerzej — politycznej. W szczególności celem pracy było wskazanie struktury organizacyjnej oraz pozycji izby jako organu władzy ustawodawczej. Zakres przedmiotowy badań ograniczony został wyłącznie do regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. Uzasadnione to było przede wszystkim faktem, iż rozwiązania i regulacje prawne funkcjonujące w innych państwach oparte są na nieco odmiennych fundamentach, a nadto ukształtowane zostały na podstawie własnych doświadczeń oraz w zgodzie z własnymi tradycjami ustrojowymi. [...] Stąd rozważania porównawcze mają charakter wyłącznie incydentalny.

Ilość

Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe Piotr Zientarski
978-83-7780-077-5/Piotr Zientarski/2011/221

4 inne produkty w tej samej kategorii: