ksiazka
  • ksiazka

Problem niemiecki w myśli politycznej zachodnioniemieckich partii: CDU/CSU, SPD i FDP

83-7322-022-4/Wiesław Stanisław Burger/brak danych/486
36,23 zł

W niniejszej książce autor omawia myśl polityczną największych partii politycznych Niemiec Zachodnich w sprawie jedności narodu niemieckiego, zjednoczenia Niemiec, a także procesów integracyjnych traktowanych jako jedna z dróg prowadzących do rozwiązania problemu niemieckiego. Książka prezentuje również myśl polityczną kanclerzy RFN w kwestii rozwiązania problemu niemieckiego. Ostatni rozdział książki poświęcony jest myśli politycznej RFN i NRD w sprawie zjednoczenia Niemiec lat 1989/1990. Książka powstała na podstawie dokumentów, materiałów i sprawozdań z obrad Bundestagu, programów partii politycznych, sprawozdań ze zjazdów partyjnych, pamiętników, prasy niemieckiej i polskiej, wypowiedzi przywódców partyjnych i polityków zachodnioniemieckich oraz członków poszczególnych partii politycznych, opracowań niemieckich i polskich.

 

Ilość

Problem niemiecki w myśli politycznej zachodnioniemieckich partii: CDU/CSU, SPD i FDP Wiesław Stanisław Burger
83-7322-022-4/Wiesław Stanisław Burger/brak danych/486

4 inne produkty w tej samej kategorii: