Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej Polski. Studium z zakresu ekonometrii regionalnej

978-83-7780-004-1/(red.) Janusz Korol, Przemysław Szczuciński/20
28,98 zł

Obserwując zmiany w funkcjonowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na przestrzeni dłuższego okresu, można stawiać wiele hipotez, weryfikować je i formułować ogólniejsze prawidłowości. Tym celom służyć ma niniejsze studium empiryczne o charakterze analityczno-diagnostycznym, wykorzystujące nowoczesne narzędzia ilościowego opisu zjawisk i procesów gospodarczych na szczeblu regionów (województw). Oceny funkcjonowania sektora MSP w gospodarce w ujęciu przestrzennym dokonano, przyjmując model badawczy obejmujący rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości oraz poziom rozwoju regionów. Metody badań i modele będące narzędziami opisu prawidłowości w strukturach regionalnych zakwalifikowano do dyscypliny, którą określono ekonometrią regionalną. Wydaje się, że coraz szerszy zakres zastosowań metod ilościowych w modelowaniu zjawisk i procesów regionalnych oraz dążenie do powiązania z takimi dyscyplinami, jak: teorie gospodarki przestrzennej, nowa geografia ekonomiczna, geostatystyka i ekonometria przestrzenna oraz osiągnięcia teoretyczne i doświadczenia aplikacyjne uprawniają do stosowania tego pojęcia w rozumieniu dyscypliny ekonometrii.

Ilość
In Stock

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej Polski. Studium z zakresu ekonometrii regionalnej (red.) Janusz Korol, Przemysław Szczuciński
978-83-7780-004-1/(red.) Janusz Korol, Przemysław Szczuciński/20

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: