ksiazka
  • ksiazka

Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej

978-83-7611-934-2/Danuta Karnowska/2011/320
33,81 zł

W kręgu zainteresowań autorki znalazły się nie tylko zagadnienia dotyczące bezpośrednio polityki, a więc władzy czy też państwa, ale również społeczeństwo, moralność, reprezentatywne systemy aksjologiczne, czy wreszcie gospodarka. Jednak zgodnie z celem wskazanym w tytule książki, najważniejszym przedmiotem rozważań stała się wspólnota – jej odzwierciedlenie w dokumentach partii politycznych, decyzjach i podejmowanych działaniach oraz ich wpływ na kulturę polityczną społeczeństwa.

Ilość

Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej Danuta Karnowska
978-83-7611-934-2/Danuta Karnowska/2011/320
75 produkty/ów

4 other products in the same category: