ksiazka
  • ksiazka

Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej

978-83-7611-162-9/Beata Piskorska/2008/510
36,23 zł

Niniejsza publikacja jest jedyną w Polsce całościową analizą polityki Unii Europejskiej wobec obszaru, który z nią bezpośrednio sąsiaduje na wschodzie po dwóch ostatnich rozszerzeniach w 2004 r. i 2007 r., czyli Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Polityka ta określana jest mianem wymiaru wschodniego UE. Wymiar wschodni rozumiany jako wyraz adaptacji polityki zagranicznej UE do specyficznego regionu Europy Wschodniej, stanowi jedno z głównych wyzwań, przed którymi stoi obecnie UE.

Ilość

Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej Beata Piskorska
978-83-7611-162-9/Beata Piskorska/2008/510
75 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: