DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

Samorząd terytorialny. Studium politologiczne

978-83-89706-99-7/(red.) Joanna Marszałek-Kawa/2007/262
31,40 zł

Problem funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej frapujących. W mojej opinii wynika to przede wszystkim z faktu, iż ranga tej instytucji ogromnie wzrosła. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest realny i bezpośredni wpływ społeczności lokalnych na jego kształt personalny, a tym samym prowadzoną politykę. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że samorząd oprócz wielu ważnych uprawnień otrzymał również znaczące środki finansowe, co w ogromnym stopniu podniosło skuteczność jego działania.

 

W doktrynie podkreśla się, że jednym z głównych elementów wpływających na przebieg procesu transformacji ustrojowej w Polsce było przejście od monopolu władzy administracyjnej do samorządu terytorialnego. Momentem przełomowym, który rozpoczął i zdeterminował przemiany na tym polu było uchwalenie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95 i 96). Dotychczasowe doświadczenia w zakresie rywalizacji wyborczej na polu lokalnym pokazują dobitnie, że każda kolejna samorządowa kampania wyborcza posiadała odmienny charakter oraz specyfikę. Należy wskazać, że było to rezultatem tak działań marketingowych poszczególnych komitetów wyborczych, jak i reform struktury samorządowej państwa oraz kolejnych zmian w uregulowaniach prawnych. W pracy zbadana została problematyka rywalizacji wyborczej w wyborach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich wyborów samorządowych z 2006 roku. Omówione zostały również finansowe aspekty wyborów samorządowych. Wart podkreślenia jest bowiem fakt znacznych kosztów, jakie generują wybory samorządowe – są to przecież najdroższe wybory w Polsce. Wybory samorządowe w roku 1998 kosztowały budżet państwa 70 mln złotych. W porównaniu z nimi koszt wyborów prezydenckich w roku 2000 wyniósł tylko 55 mln złotych, a parlamentarnych w roku 2001 – 72,8 mln złotych. Organizowanie od 2002 roku bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów podniosło wydatki przeznaczane na przygotowanie i organizację wyborów samorządowych do poziomu aż 154,3 mln złotych. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie także współczesnych wyzwań public relations w kreowaniu pozytywnego wizerunku jednostek samorządu terytorialnego. W tym miejscu podkreślić trzeba wagę działań podejmowanych w tym zakresie, które realizowane są w Internecie. Ważne jest jednak, aby ta aktywność została precyzyjnie zaplanowana i w pełni wykorzystywała możliwości jakie daje Internet. Według aktualnych badań liczbę użytkowników Internetu szacuje się na około 600 milionów osób. W Polsce zaś z Internetu regularnie korzysta od 6,5 do 10 milionów ludzi. Z tego właśnie powodu komunikacja z wykorzystaniem Internetu jest rzeczą niezbędną w dobie szybkiego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Internet jest bowiem coraz częściej traktowany jako podstawowe i najłatwiej dostępne źródło informacji.

 

Joanna Marszałek-Kawa

 

Ilość
In Stock

Samorząd terytorialny. Studium politologiczne (red.) Joanna Marszałek-Kawa
978-83-89706-99-7/(red.) Joanna Marszałek-Kawa/2007/262

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: