ksiazka
  • ksiazka

Samorząd terytorialny w programach ugrupowań politycznych w Polsce (1989-1998)

978-83-7441-762-4/Piotr Olszewski/2007/490
36,23 zł

Samorząd terytorialny jest jedną z podstawowych instytucji ustrojowo-prawnych współczesnego państwa. Jego ustrój normują akty prawne najwyższego rzędu - konstytucje. Samo pojęcie „samorząd terytorialny" jest różnie definiowane. Współczesne koncepcje najczęściej operują szerokim ujęciem tego terminu, charakteryzując samorząd jako właściwość społeczności lokalnych polegającą na zdolności do samodzielnego i suwerennego kierowania sprawami publicznymi społeczności. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego określa samorząd terytorialny, jako prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach zakreślonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na własną odpowiedzialność oraz w interesie ich mieszkańców.
Pojęcie samorządu terytorialnego jest bardzo szerokie, zatem może on być konstruowany w różnorodny sposób. O ustroju samorządu terytorialnego decyduje przede wszystkim organ ustawodawczy państwa, który ma charakter polityczny. Tak więc zasadniczy wpływ na kształt samorządu w państwie posiadają partie i ugrupowania polityczne. W Polsce pierwsza konfrontacja koncepcji partii i ugrupowań politycznych w zakresie kształtu samorządu terytorialnego miała miejsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Publikacja poświęcona jest prezentacji i analizie koncepcji samorządu terytorialnego partii i ugrupowań politycznych w okresie III RP. Cezurą czasową w pracy generalnie objęto okres od 1989 do 1998 roku, z pewnymi wyjątkami. Przyjęte ramy chronologiczne wyznaczają najistotniejsze wydarzenia z punktu widzenia kształtowania się samorządu terytorialnego. W roku 1989 zostały zapoczątkowane prace nad restytucją samorządu terytorialnego, który ostatecznie został powołany na mocy ustawy z 1990 r.[...] 

fragment wstępu

 

 

 
Ilość
Out-of-Stock

Samorząd terytorialny w programach ugrupowań politycznych w Polsce (1989-1998) Piotr Olszewski
978-83-7441-762-4/Piotr Olszewski/2007/490

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: