ksiazka
  • ksiazka

Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce

978-83-7441-784-6/Wojciech Peszyński/2007/150
18,11 zł

W dniach 10-13 czerwca 2004 r. obywatele UE po raz szósty w historii w drodze głosowania podjęli decyzję o personalnej obsadzie Parlamentu Europejskiego - jedynego na świecie ponadnarodowego gremium wybieranego w drodze powszechnej i bezpośredniej elekcji.
Źródłem inspiracji do napisania pracy pt. Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce był fakt, że w tych wyborach po raz pierwszy wzięli udział obywatele RP. Przebieg kampanii, wydarzenia jej towarzyszące, rozwiązania prawne przyjęte w polskiej ustawie wyborczej, specyfika tego typu procesu na tle odbywających się w Polsce elekcji oraz inne czynniki skłaniały autora do licznych analiz, zmuszając do pogłębiania posiadanej wiedzy.
Celem pracy jest rozwiązanie dwóch zasadniczych problemów: wpływu na rezultaty kampanii i czynników zależnych od polskich uwarunkowań społeczno-politycznych, a po drugie stopnia występowania elementów charakterystycznych dla przebiegu wszystkich dotychczasowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. W udzieleniu odpowiedzi na pytanie o stopień wpływu tych grup determinantów ma pomóc struktura pracy, na którą składają się: pięć rozdziałów, zakończenie oraz załączniki[...].fragment wstępu

Ilość

Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce Wojciech Peszyński
978-83-7441-784-6/Wojciech Peszyński/2007/150

4 inne produkty w tej samej kategorii: