Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990–2004)

978-83-7780-014-0/Dariusz Magierek/2011/288
31,40 zł

Straż Graniczna, jako formacja bezpośrednio odpowiedzialna za bezpieczeństwo granic państwa i Unii Europejskiej, stała się obiektem szczególnego zainteresowania instytucji unijnych, oceniających stopień przygotowania Polski do funkcjonowania w Unii Europejskiej, tak po stronie polskiej, jak i unijnej. O jej miejscu i znaczeniu w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego całej Wspólnoty świadczy fakt, iż w toku negocjacji i ocen kolejnych etapów przygotowań Polski do członkostwa w Unii polecono przygotowanie specjalnych planów działań i strategii dotyczących Straży Granicznej. Miały one objąć w sposób szczegółowy kolejne etapy dostosowań prawnych, organizacyjnych oraz infrastruktury tej formacji do funkcjonowania w nowych warunkach, poszerzonej o nowe kraje Unii. Celem opracowania jest przedstawienie roli Straży Granicznej w systemie ochrony bezpieczeństwa Polski w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej oraz wymogów Układu z Schengen.

Fragment książki
Ilość

Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990–2004) Dariusz Magierek
978-83-7780-014-0/Dariusz Magierek/2011/288
55 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: