Kolaż w myśleniu pedagogicznym. Inkantacje studenckie

978-83-7780-148-2/(red.) Monika Jaworska-Witkowska, Maciej Natanek/2011/522
48,30 zł

Rekomendujemy uwadze Czytelników, w tym studentów i kadry nauczającej w zakresie specjalności pedagogicznych, kolejny przejaw trosk dydaktycznych wybitnego pracownika Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi prof. dr hab. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej. Jest to wynik nowego, wręcz nowatorskiego eksperymentu dydaktycznego, adresowanego zarówno do naszych studentów, jaki do grona, z którym Pani Profesor miała okazję spotykać się w innych miejscach (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, czy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Eksperyment łączy dydaktykę i ambicje badawcze z troską o wysiłki samokształceniowe we współdziałaniu studentów i nauczających ich w zakresie otwierającym wyobraźnię, inicjatywę, śmiałość przekraczania granic dyscyplinarnych i transgresje pod względem dominujących typów dyskursu i praktyk narracyjnych.

Fragment Przedmowy II

 

Ilość

Kolaż w myśleniu pedagogicznym. Inkantacje studenckie (red.) Monika Jaworska-Witkowska, Maciej Natanek
978-83-7780-148-2/(red.) Monika Jaworska-Witkowska, Maciej Natanek/2011/522

4 other products in the same category: