ksiazka
  • ksiazka

Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego Wielkorakie perspektywy

978-83-7441-655-9/(red.) Wojciech Maliszewski/2007/376
36,23 zł

Wielorakie możliwości i perspektywy porozumiewania się nauczyciela akademickiego ze studentami, jego działania komunikacyjne w rzeczywistych interakcjach edukacyjnych to tematyka tej książki. Książki bardzo potrzebnej, bogatej treściowo. Zaliczam ją do tych prac, które mogą pomóc profesorom, adiunktom i asystentom wydatnie wzbogacić i doskonalić swe umiejętności przekazu wiedzy i porozumiewania się ze studentami. A także zachęcać do dalszej dyskusji na temat komunikacji w coraz bardziej złożonych i zróżnicowanych interakcjach najważniejszych podmiotów społeczności akademickiej.

Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Szymańskiego

Umiejętności komunikacyjne nauczycieli akademickich to wciąż mało zbadany komponent standardu kwalifikacji zawodowych tej grupy społecznej. Obecnie coraz częściej mówimy też o kompetencjach, a więc o kwalifikacjach i jeszcze dodatkowo o uprawnieniach i odpowiadającym im zakresie i odpowiedzialności. Z tego punktu widzenia zbiór tekstów przygotowany pod redakcją naukową Wojciecha J. Maliszewskiego jest próbą wpisania się we współczesny dyskurs zmierzający do nadania nowych znaczeń szeroko rozumianej interakcji edukacyjnej. Jest to: próba udana - integrująca interesujące wątki natury teoretycznej z akademickim i przykładami „dobrych praktyk"".

Z recenzji prof. dr. hab. Stefana Kwiatkowskiego

Ilość
In Stock

Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego Wielkorakie perspektywy (red.) Wojciech Maliszewski
978-83-7441-655-9/(red.) Wojciech Maliszewski/2007/376

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: