ksiazka
  • ksiazka

Zabawy z komputerem i fizyką. Skoki, rzuty i rakiety. Modele jednopunktowe

978-83-7780-958-7/Jan Wasilewski/2014/336
36,23 zł

Starałem się pokazać w tej książce na konkretnym przykładzie ogólny tok postępowania w procesie modelowania komputerowego - od zjawiska do modelującego to zjawisko programu, formułowanego tu równolegle w trzech obiektowych językach programowania: Poscal (systemy Delphi i FPC/Lazarus; C++, Fortran 90/95.
Jest to więc także trochę niestandardowy podręcznik tych trzech języków, systematyzujący i porównyjący ich poszczególne konstrukcje - od podstaw do elementów programowania obiektowego. Struktury językowe są tu omawiane w takiej kolejności, jaką narzuca tok rozwiązywanego zagadnienia.

Ilość

Zabawy z komputerem i fizyką. Skoki, rzuty i rakiety. Modele jednopunktowe Jan Wasilewski
978-83-7780-958-7/Jan Wasilewski/2014/336

4 inne produkty w tej samej kategorii: