ksiazka
  • ksiazka

Stres emeryta wojskowego

83-89886-17-0/Piotr Janusz Lemanowicz, Teresa Daroszewska/brak danych/141
12,08 zł

Poradnik Piotra Lemanowicza i Teresy Daroszewskiej jest adresowany przede wszystkim do przedwczesnych emerytów wojskowych. Powstał w intencji pomocy w zrozumieniu własnego położenia życiowego na skutek zmiany doktryny wojny - przejścia od walki dużych liczebnie oddziałów do walki high technology. Autorzy Poradnika pragną pomóc młodym emerytom w zrozumieniu siebie w perspektywie teorii stresu. Z jednej strony opisują zmiany w organizmie i zachowaniu jednostki - emeryta wojskowego, a z drugiej strony proponują optymalne sposoby radzenia sobie z przewlekłym stresem związanym z „wypadnięciem” z dotychczasowej roli zawodowej i trudnościami podjęcia na nowo roli uczestnika pracy. Praca jest przecież sposobem wyrażania siebie i swego człowieczeństwa. Poradnik został napisany z szacunkiem dla współczesnej wiedzy medycznej i psychologicznej. Wszystkie problemy omawiane w poradniku są ważne dla przedwczesnych emerytów - poznanie symptomów zakłóceń w zdrowiu i zachowaniu oraz możliwych strategii radzenia sobie w sytuacji braku uczestnictwa w pracy, a w konsekwencji w szerszym życiu społecznym.

Ilość

Stres emeryta wojskowego Piotr Janusz Lemanowicz, Teresa Daroszewska
83-89886-17-0/Piotr Janusz Lemanowicz, Teresa Daroszewska/brak danych/141

4 other products in the same category: