ksiazka
  • ksiazka

Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie. Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowy Nr 7m

83-86803-72-X/Praca zbiorowa/brak danych/174
30,19 zł

Problemy prawne związane z wykorzystaniem mórz i oceanów do działalności wojskowej mają ścisły związek z problematyką militarną i polityczną. Jednocześnie daje się zauważyć zacieranie tradycyjnej granicy pomiędzy prawem międzynarodowym obowiązującym w okresie pokoju i międzynarodowym prawem konfliktów zbrojnych. Prawo wojny morskiej – jako jedna z głównych dziedzin prawa konfliktów zbrojnych, stanowi integralną, historycznie ukształtowaną część prawa międzynarodowego publicznego. Od zakończenia II wojny światowej prawo wojny morskiej jest stosunkowo mało rozwijaną dziedziną prawa międzynarodowego, być może z uwagi na deprecjonujący wpływ praktyki stosowanej przez państwa podczas obu wojen światowych, jak i treść tegoż prawa, oraz ze względu na postępującą złożoność współczesnej morskiej sztuki wojennej. Rozpatrując działalność sił morskich w konfliktach zbrojnych i sytuacjach kryzysowych okresu powojennego należy stwierdzić, że prawo wojny morskiej, które zostało skodyfikowane w pierwszej połowie XX wieku, nie odpowiada już wymogom technicznym i specyfice współczesnych działań wojennych na morzu, szczególnie w wymiarze operacyjnym. Dlatego też istnieje pilna potrzeba stworzenia nowego, zwięzłego zbioru przepisów określających sposób prowadzenia wojny na morzu. Autorzy podjęli próbę przeglądu istniejących skodyfikowanych oraz zwyczajowych norm prawa wojny morskiej, a w odniesieniu do niektórych problemów, zgłaszają sugestie dotyczące nowej kodyfikacji.

 

 

Ilość
In Stock

Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie. Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowy Nr 7m Praca zbiorowa
83-86803-72-X/Praca zbiorowa/brak danych/174

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: