ksiazka
  • ksiazka

Młody plakat polski 2000–2010 / Young Polish Poster 2000–2010

978-83-7780-277-9/(red.) Katarzyna Kulpińska/2012/175
31,40 zł

Niniejsza publikacja poświęcona jest polskiemu plakatowi pierwszej dekady XXI w. w kontekście przewartościowań i przemian w obszarze współczesnego projektowania graficznego. Podjęte zostały próby określenia kondycji i statusu polskiego plakatu w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i w dziedzinie technologii. Pytania i refleksje dotyczą formy i funkcji plakatu, nowych przestrzeni, w których zaistniał, ale przede wszystkim miejsca tego tradycyjnego już, bądź co bądź, medium w projektowaniu graficznym. Trudno było uciec od historii, od spojrzenia wstecz na dokonania artystów kojarzonych z Polską Szkołą Plakatu, a z drugiej strony – powstrzymać się od prognozowania na temat przyszłości plakatu w zdigitalizowanym współczesnym świecie.

Z Wprowadzenia

SPIS TREŚCI

 

Ilość

Młody plakat polski 2000–2010 / Young Polish Poster 2000–2010 (red.) Katarzyna Kulpińska
978-83-7780-277-9/(red.) Katarzyna Kulpińska/2012/175
83 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: