ksiazka
  • ksiazka

Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących

83-7441-110-4/Jolanta Zielińska/brak danych/166
19,32 zł

Książka Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących stanowi kompendium aktualnej wiedzy w zakresie wykorzystania multimediów, zwłaszcza komputera w tych obszarach rewalidacji niesłyszących, które najbardziej wpływają na ich problemy komunikacyjne. Przedstawia ona zagadnienia począwszy od wczesnej diagnozy wady słuchu i zakłóceń mowy ustnej, powszechne badania przesiewowe, audiometrię komputerową, komputerowe dobieranie protez słuchowych, uwrażliwianie, usprawnianie i terapię słuchu, głosu oraz mowy opartą na szeroko dostępnych programach i systemach komputerowych, po profesjonalne rozwiązania sprzętowe i ich praktyczne zastosowanie. Osobne miejsce zajęła w niej tematyka komputerowego wspomagania procesu nauczania dzieci niesłyszących, głownie nauki czytania, pisania i matematyki. Książka skierowana jest do osób słyszących zajmujących się rozwojem komunikacyjnym niesłyszących, a więc rewalidatorów, surdopedagogów, logopedów, terapeutów, rodziców dzieci z wadą słuchu oraz a może przede wszystkim do samych osób niesłyszących. Może ona wspomóc ich w poznaniu i wykorzystaniu w praktyce możliwości technologii informacyjnej w likwidacji skutków uszkodzenia słuchu, integracji ze słyszącym społeczeństwem, w tym przełamywaniu bariery komunikacyjnej. Czym wcześniej będzie to miało miejsce tym lepiej. Stąd prezentowane zagadnienia koncentrują się głównie na problematyce rozpatrywanej z punktu widzenia rozwoju dzieci niesłyszących.

Ilość
In Stock

Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących Jolanta Zielińska
83-7441-110-4/Jolanta Zielińska/brak danych/166

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: