ksiazka
  • ksiazka

Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii

978-83-7441-625-2/Michał Bogacki/2007/288
7,96 USD
Wszechstronne i dość nowatorskie, jak się zdaje Autorowi, podejście do tematu jest wynikiem kilkuletnich przemyśleń oraz szczególnego zainteresowania tą, jakby zapomnianą już dziś, dziedziną wojskowości polskiej - wojskowości wczesnopiastowskiej, której osiągnięcia śmiało stawiać możemy w rzędzie najwybitniejszych dokonań oręża polskiego. Większość prac poświęconych ogólnie zagadnieniu polskich sił zbrojnych w dobie monarchii wczesnopiastowskiej powstała przed niemal półwieczem. Wprawdzie wiele zawartych w nich tez stanowi do dziś fundament naszej rekonstrukcji rzeczywistości wojska z doby panowania pierwszych Piastów, jednak efekty nowszych badań nad różnorodnymi sferami życia naszych przodków umożliwiają krytykę, względnie rozwinięcie niektórych wcześniejszych tez, a także analizę zagadnień dawniej pomijanych. Niemal zawsze jednak ustalenia sprzed pól wieku stanowią materiał wyjściowy dla rozważań zawartych w niniejszej pracy.
 
Fragment wstępu
 
Ilość

Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii Michał Bogacki
978-83-7441-625-2/Michał Bogacki/2007/288

4 inne produkty w tej samej kategorii: