ksiazka
  • ksiazka

Państwo Pruskie wobec Kościoła Katolickiego w latach 1837–1842

83-7441-508-8, 978-83-7441-508-8/Aleksander Korybut-Woroniecki/2006/294
26,57 zł

Przedmiotem pracy jest polityka wyznaniowa państwa pruskiego w stosunku do Kościoła katolickiego w latach 1827-1842. Tematyka pracy dotyczy celów, metod i następstw polityki wyznaniowej Prus zarówno dla samej monarchii Hohenzollernów jak i dla Kościoła katolickiego. Badania szczegółowe powyższych zagadnień skoncentrowane zostały na trzech głównych ośrodkach katolicyzmu w Prusach - Nadrenii, Wielkopolsce i Śląsku. Zasadniczym celem pracy jest wykazanie czy konflikt z Kościołem katolickim w latach 1837-1842 był następstwem absolutystycznego modelu władzy państwowej w Prusach, w jakim stopniu przyczynił się on do kryzysu tego modelu i stymulował pluralizm życia politycznego w okresie poprzedzającym wybuch rewolucji 1848 roku. Pragnę także odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu postawa Kościoła katolickiego w trakcie trwania omawianego konfliktu sprzyjała zachowaniu polskiej świadomości narodowej na terenach znajdujących się pod zaborem pruskim.

fragment wstępu

 

 

 
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Państwo Pruskie wobec Kościoła Katolickiego w latach 1837–1842 Aleksander Korybut-Woroniecki
83-7441-508-8, 978-83-7441-508-8/Aleksander Korybut-Woroniecki/2006/294

4 other products in the same category: