ksiazka
  • ksiazka

Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu

83-7441-345-X, 978-83-7441-345-9/Piotr A. Nowakowski/2006/425
32,60 zł

Niniejsza praca jest efektem szeroko zakrojonych studiów nad zawartością domowych arsenałów polskich rycerzy w średniowieczu. Autor analizuje zasobność rycerskich zbrojowni, stan ich zaopatrzenia w broń i oporządzenie niezbędne do prowadzenia działań zbrojnych w realiach średniowiecznego pola walki. Do swoich studiów Autor wykorzystał wszystkie dostępne kategorie źródeł: archeologiczne, pisane i ikonograficzne, porównując zawarte w nich informacje celem uzyskania jak najpełniejszej bazy źródłowej. Dzięki temu powstał w zasadzie pełny obraz możliwości bojowych polskich rycerzy doby średniowiecza.

Ilość

Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu Piotr A. Nowakowski
83-7441-345-X, 978-83-7441-345-9/Piotr A. Nowakowski/2006/425
67 produkty/ów

4 other products in the same category: