ksiazka
  • ksiazka

Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960

83-88089-12-9/Jerzy Kajetanowicz/brak danych/439
33,81 zł

Zasadnicza część niniejszego opracowania została przygotowana w oparciu o wyniki kwerendy w archiwach wojskowych. Badaniami objęto przede wszystkim materiały źródłowe znajdujące się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie oraz Archiwum Dowództwa Wojsk Lądowych Oddział we Wrocławiu. Największą wartość przedstawiały akta zawarte w zespołach: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Wojsk Lądowych, Głównego Inspektoratu Techniki WP oraz dowództw okręgów wojskowych. Były to głównie: dyrektywy, rozkazy i zarządzenia organizacyjne, plany perspektywiczne i roczne rozwoju wojska, etaty związków taktycznych, oddziałów i pododdziałów wojsk lądowych, sprawozdania z przebiegu reorganizacji jednostek, meldunki, pisma i sprawozdania dotyczące przebiegu prac organizacyjnych, stanu etatowego i ewidencyjnego wojska, stanu uzbrojenia i wyposażenia, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Ilość
In Stock

Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960 Jerzy Kajetanowicz
83-88089-12-9/Jerzy Kajetanowicz/brak danych/439

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: