DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

Dzieje oręża polskiego

83-7322-400-9/Karol Olejnik/brak danych/252
31,40 zł

[...]Tematem niniejszego opracowania jest przemysł zbrojeniowy w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Przez pojęcie „przemysł zbrojeniowy” autor rozumie produkcję wszystkich przedmiotów, które służyły do wyposażenia i uzbrojenia armii. Prezentowana praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy obejmuje okres od 1918 do 1936 roku. Przedstawiono w nim warunki mające wpływ na rozwój przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ukazano pierwsze etapy jego kształtowania oraz tworzenie instytucji i władz odpowiedzialnych za jego rozwój. Ponadto scharakteryzowano zakłady produkujące sprzęt uzbrojenia, zwrócono uwagę na przyczyny takiej lokalizacji, możliwości produkcyjne, stan wyposażenia technicznego oraz liczbę zatrudnionych. W rozdziale drugim ukazano powstanie i rozwój koncepcji budowy przemysłu zbrojeniowego w „trójkącie bezpieczeństwa” - Centralnym Okręgu Przemysłowym. Oceniono warunki mające wpływ na powstanie nowego ośrodka produkcji zbrojeniowej. Omówiono akty prawne oraz działania władz państwowych i wojskowych, zmierzające do zainteresowania kapitału prywatnego inwestowaniem na tym terenie. W rozdziale trzecim analizie poddano plan modernizacji sił zbrojnych i jego wpływ na rozbudowę przemysłu zbrojeniowego, plan inwestycji ogólnogospodarczych i zbrojeniowych na obszarze COP w latach 1937-1939 oraz ukazano stopień realizacji wyżej wymienionych inwestycji do wybuchu wojny. Ponadto przedstawiono problemy finansowe związane z budową nowego ośrodka przemysłowego i scharakteryzowano sprzęt uzbrojenia produkowany na tym terenie. W zakończeniu rozprawy sformułowano wnioski. Całość rozprawy zamykają załączniki, wykaz wykorzystanych źródeł i opracowań oraz wykaz skrótów i tabel. [...]

fragment wstępu

Ilość
In Stock

Dzieje oręża polskiego Karol Olejnik
83-7322-400-9/Karol Olejnik/brak danych/252

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: