ksiazka
  • ksiazka

Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948

83-7174-798-5/Łukasz Kamiński/brak danych/100
31,40 zł

Książka prezentuje na podstawie wielu różnorodnych źródeł, postawę społeczeństwa polskiego wobec narzuconego mu przemocą nowego systemu społeczno-politycznego. Autor przedstawia wiele nieznanych wydarzeń – strajki i demonstracje, masowe protesty młodzieży, burzliwą reakcję chłopów na zapoczątkowaną w 1948 r. politykę kolektywizacji wsi. W barwnych słowach opisuje ówczesne dowcipy polityczne, plotki i pogłoski, napisy na murach, anonimy wysyłane do władz itp. Bogactwo przedstawionych form oporu społecznego prowadzi do końcowych rozważań nad jego znaczeniem w pierwszych powojennych latach, stanem świadomości społeczeństwa polskiego i wahaniami jego nastrojów.

 

Ilość

Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948 Łukasz Kamiński
83-7174-798-5/Łukasz Kamiński/brak danych/100

4 inne produkty w tej samej kategorii: