ksiazka
  • ksiazka

Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie

978-83-8019-624-7/(red.) Jadwiga Lewandowska/2017/476
108,68 zł

 

Publikacja „Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie” jest interdyscyplinarną syntezą dotychczasowego stanu badań nad fazą późnośredniowieczną autorstwa 18 naukowców.  

Stary Rypin (dziś Starorypin Prywatny, gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie) stanowił w późnym średniowieczu ważny ośrodek osadniczy i administracyjny, pełniąc kluczową rolę w krajobrazie kulturowym północnej części ziemi dobrzyńskiej. Studia nad dotychczas rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi wnoszą nowe informacje o przeszłości tego zespołu osadniczego, w tym dawnego miejsca centralnego, osad, cmentarzy, pierwszego rypińskiego civitas oraz miejsc produkcyjnych.

Niewątpliwym walorem publikacji jest fakt, że pozwala ona w sposób wieloaspektowy rekonstruować dzieje tego późnośredniowiecznego ośrodka w oparciu o źródła archeologiczne, historyczne, przyrodnicze, także z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod, oraz wskazuje dalsze perspektywy badawcze tego ważnego grodu wraz z zapleczem osadniczym.

 

Redaktor

Jadwiga Lewandowska 

 

SPIS TREŚCI

Ilość

Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie (red.) Jadwiga Lewandowska
978-83-8019-624-7/(red.) Jadwiga Lewandowska/2017/476
99 produkty/ów

4 other products in the same category: