ksiazka
  • ksiazka

Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956

83-89886-39-1/Krzysztof Sidorkiewicz/2005/437
32,60 zł

W ostatnich latach problematyka funkcjonowania aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości w okresie stalinizmu w Polsce stała się przedmiotem wielu cennych opracowań naukowych oraz publicystycznych. Autorzy tych dzieł zajmowali się wszakże z reguły analizą zaistniałych zdarzeń i zjawisk w skali ogólnopolskiej, względnie zawężali pole widzenia do perspektywy wyłącznie warszawskiej. Znacznie mniej wysiłku badawczego poświęcono natomiast funkcjonowaniu w tamtym okresie sądowego aparatu przemocy i ucisku w poszczególnych regionach i województwach. Praca autorstwa Krzysztofa Sidorkiewicza Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956 w znacznym stopniu lukę tę wypełnia. Zawiera szczegółową i pogłębioną analizę działalności sądów wojskowych, sądów powszechnych oraz pozasądowych organów tzw. wymiaru sprawiedliwości, orzekających w latach 1945–1956 w sprawach o charakterze politycznym na terenie województwa pomorskiego (bydgoskiego). Ukazuje także losy ludzi ciężko pokrzywdzonych przez organa totalitarnego państwa komunistycznego, jak również mechanizmy działania tychże organów oraz życiorysy najbardziej bezwzględnych sędziów i prokuratorów.

 

 

Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956 Krzysztof Sidorkiewicz
83-89886-39-1/Krzysztof Sidorkiewicz/2005/437

4 inne produkty w tej samej kategorii: