ksiazka
  • ksiazka

Przeobrażenia polityczno-ustrojowe w Czeczenii w latach 1990-2000

978-83-8019-186-0/Jerzy Szukalski/2015/477
41,06 zł

 

W Polsce powstało wiele prac naukowych i publicystycznych poświęconych tej problematyce, ale większość koncentruje się na konflikcie Czeczenów z Rosją. Z tego powodu książka dr. Jerzego Szukalskiego jest niezwykle ważna, ponieważ opisuje i analizuje proces budowania własnych instytucji państwowych w kontekście zmagań niepodległościowych oraz przedstawia analizę sytuacji w tej republice także po 2000 roku. (...) Sposób narracji świadczy o zdolnościach pisarskich Autora, który wykazał się bardzo dobrą wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie realizowanego tematu. Wyjazdy Autora do Czeczenii i przeprowadzone tam wywiady podkreśliły jego zaangażowanie w realizację tematu oraz pozytywnie wpłynęły na merytoryczna stronę rozprawy. Wykazał on znakomitą znajomość nie tylko najnowszych dziejów narodu czeczeńskiego, ale także genezy jego zmagań niepodległościowych. (...) Publikacja została oparta na bogatej bazie źródłowej, głównie w języku rosyjskim i polskim, a także angielskim i niemieckim. Na uznanie zasługuje wykorzystanie licznych aktów normatywnych nie tylko organów władzy radzieckiej lub federalnej, ale i wydawanych przez czeczeńskie organy władzy państwowej. W pracy zawarto także liczne dokumenty i materiały, monografie, artykuły naukowe i publicystyczne. Bogata i różnorodna baza źródłowa stanowi walor tej monografii.

Fragment recenzji wydawniczej
prof. dr. hab. Walentego Baluka (UMCS
 

Ilość

Przeobrażenia polityczno-ustrojowe w Czeczenii w latach 1990-2000 Jerzy Szukalski
978-83-8019-186-0/Jerzy Szukalski/2015/477
92 produkty/ów

4 other products in the same category: