ksiazka
  • ksiazka

Terror na co dzień. Polityka represyjna ZSRR 1945-1953

978-83-8019-168-6/Stanisław Ciesielski/2015/313
36,23 zł

Książka jest próbą przedstawienia polityki represyjnej realizowanej w ZSRR w latach powojennych do śmierci Józefa Stalina. Jej pisaniu przyświecało dążenie do odsłonięcia celów, motywów i okoliczności decyzji o stosowaniu takich czy innych represji, przedstawienia mechanizmów wykonywania tych decyzji oraz do ustalenia skali i efektów tych przedsięwzięć. Autor szczególną uwagę zwrócił na zjawiska, które miały najbardziej masowy zasięg i jednocześnie najpełniej odzwierciedlały charakter polityki represyjnej i jej rolę w stalinowskim systemie politycznym i społeczno - ekonomicznym. W kolejnych rozdziałach przeprowadzona została analiza karania osób obciążonych przez władze odpowiedzialnością za współdziałanie z okupantami, masowych działań weryfikacyjnych i represyjnych w stosunku do przymusowych repatriantów, nieustających posunięć dyskryminacyjnych, eksploatacyjnych i represyjnych wobec chłopstwa. Najobszerniejsza część książki została poświęcona represjom związanym ze zwalczaniem ruchu oporu w zachodnich obwodach Ukraińskiej i Białoruskiej SRR, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Przedstawiając głośne "sprawy", m.in. leningradzką czy lekarzy kremlowskich, autor starał się odsłonić ich znaczenie dla całokształtu ówczesnej polityki represyjnej.

       

                                                                                   Ze Wstępu

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

Ilość
In Stock

Terror na co dzień. Polityka represyjna ZSRR 1945-1953 Stanisław Ciesielski
978-83-8019-168-6/Stanisław Ciesielski/2015/313

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: