Relacje sowiecko-polskie w podręcznikach na nauczania historii w systemie oświatowym Rosji bolszewickiej i ZSRS w latach 1917-19

978-83-64545-04-7/Henryk Składanowski/2014/347
36,23 zł

Opiniowana monografia została przygotowana na podstawie zarówno materiałów archiwalnych przechowywanych w rosyjskich i ukraińskich archiwach, licznej polskiej i rosyjskiej specjalistycznej literatury naukowej (w tym przede wszystkim dotyczącej funkcjonowania szkolnictwa w Związku Sowieckim; jak i podręczników do nauczania historii. Podstawa źródłowa recenzowanej monografii jest imponująca, co jest godne podkreślenia [...]. Praca poszerza w sposób znaczący naszą wiedzę w tym zakresie i wypełnia dotkliwą lukę w polskiej histografii.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Karpus (fragment recenzji wydawniczej)

Ilość

Relacje sowiecko-polskie w podręcznikach na nauczania historii w systemie oświatowym Rosji bolszewickiej i ZSRS w latach 1917-1991 Henryk Składanowski
978-83-64545-04-7/Henryk Składanowski/2014/347

4 inne produkty w tej samej kategorii: