ksiazka
  • ksiazka

Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w Polsce Ludowej. Dokumenty i materiały

978-83-7780-638-8/(wstęp, wybór i opracowanie) Tadeusz Paweł Rut
54,34 zł

Powszechne Zjazdy Historyków zwoływane są od 1880 r., kiedy to pierwszy zjazd odbył się w Krakowie. Ich celem była wymiana poglądów, dyskusja nad głównymi problemami badawczymi, a także zbliżenie uczonych z różnych części Polski. Zjazdy Historyków odbywały się także w II Rzeczypospolitej, a tradycja ich zwoływania była kontynuowana w PRL, przetrwała do dziś. Publikowane w niniejszym tomie dokumenty dotyczą Zjazdów Historyków, jakie miały miejsce w Polsce Ludowej w latach 1948–1984. Są to dokumenty zarówno organizatora Zjazdów – Polskiego Towarzystwa Historycznego – jak wytworzone przez władze PZPR i aparat bezpieczeństwa PRL. Pokazują polityczne, organizacyjne i naukowe uwarunkowania funkcjonowania środowisk historycznych w Polsce Ludowej, które ogniskowały się szczególnie wyraźnie w procesie organizacji i w przebiegu obrad Zjazdów Historyków. Dokumenty dotyczące poszczególnych zjazdów (a także zamieszczonych dodatkowo materiałów dotyczących Jubileuszowego Zjazdu PTH w Przemyślu w 1985 r.) zostały opatrzone wprowadzeniem, ukazującym okoliczności, w jakich miały one miejsce. Stanowią istotny materiał do poznania rzeczywistości funkcjonowania środowiska historyków w PRL.

Ilość
In Stock

Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w Polsce Ludowej. Dokumenty i materiały (wstęp, wybór i opracowanie) Tadeusz Paweł Rutkowski
978-83-7780-638-8/(wstęp, wybór i opracowanie) Tadeusz Paweł Rut

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: