ksiazka
  • ksiazka

Przemiany polityczne w Azerbejdżanie. Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa

978-83-7780-532-9/Piotr Kwiatkiewicz/2012/671
54,34 zł

Wśród celów badawczych pracy pierwszoplanowa rola przypisana została analizie wydarzeń politycznych, mających miejsce na terytorium Azerbejdżanu z uwzględnieniem towarzyszących im uwarunkowań społeczno-gospodarczych. W szczególności zaś ustaleniu wpływu, który wywierały one na położenie jego mieszkańców i toczące się w nim życie publiczne w okresie formowania się tu niepodległego państwa, a następnie przeobrażeń, jakim ulegało w pierwszych latach swej suwerenności aż do momentu, gdy dynamika związanych z nimi procesów osłabła i nabrało ono swego obecnego charakteru. Niezwykle istotnym zadaniem pozostało w tym kontekście także określenie znaczenia, jakie posiadał konflikt karabachski jako czynnik oddziaływania na proces politycznych zmian w Azerbejdżanie.

Fragment Wstępu

 

Ilość

Przemiany polityczne w Azerbejdżanie. Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa Piotr Kwiatkiewicz
978-83-7780-532-9/Piotr Kwiatkiewicz/2012/671
89 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: