ksiazka
  • ksiazka

Rada Państwa w systemie organów władzy państwowej Polski Ludowej (1947–1989)

978-83-61185-92-5/Tomasz Sypniewski/2010/419
38,64 zł

Zasadniczym celem książki jest określenie faktycznej roli Rady Państwa w systemie organów państwowych PRL. Wymaga to dokonania porównania roli, jaką Rada Państwa wypełniała w systemie ustrojowym PRL, z pozycją i kompetencjami przypisanymi jej w Konstytucji i ustawodawstwie zwykłym. Tym bardziej, że rozbieżności pomiędzy unormowaniami prawnymi a praktyką dają szerszy obraz stosunków społeczno-politycznych panujących w PRL. Punktem odniesienia przy ocenie funkcjonowania Rady Państwa jest oczywiście ustawodawstwo jej współczesne.

Ze Wstępu
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Rada Państwa w systemie organów władzy państwowej Polski Ludowej (1947–1989) Tomasz Sypniewski
978-83-61185-92-5/Tomasz Sypniewski/2010/419

4 inne produkty w tej samej kategorii: