ksiazka
  • ksiazka

Międzynarodówka Socjalistyczna Organizacjia, doktryna i działalność w latach 1951-2001

978-83-7441-832-4/Wojciech Ziętara/2007/310
32,60 zł

Książka jest monografią naukową z zakresu współczesnych międzynarodowych organizacji ruchów politycznych. Ruch socjaldemokratyczny odgrywa wiodącą rolę w życiu politycznym państw współczesnego świata. Członkostwo w Międzynarodówce Socjalistycznej stanowi istotne kryterium formalne decydujące o przynależności do tego ruchu politycznego. Organizacja została założona w 1951 roku i nawiązuje do tradycji międzynarodowego ruchu robotniczego przełomu XIX i XX wieku. Publikacja Międzynarodówka Socjalistyczna. Organizacja, doktryna i działalność w latach 1951-2001 podsumowuje okres pierwszego półwiecza funkcjonowania organizacji. Autor analizuje i wyjaśnia główne kierunki działalności Międzynarodówki, przedstawia zmiany organizacyjne oraz katalog ideowy.

Problematyka międzynarodowych organizacji partii politycznych doczekała się w literaturze przedmiotu wielu opracowań. Organizacje stanowią forum debaty doktrynalnej oraz koordynacji działań partii politycznych o zbliżonych profilach programowych. Przynależność do nich traktowana jest też jako jeden ze wskaźników zaliczania danego ugrupowania do jednej z licznych, ideologicznych rodzin partii. Nic więc dziwnego, że ich aktywność przyciąga uwagę badaczy, zajmujących się kwestią międzynarodowej współpracy i integracji partii politycznych. Wśród piszących na temat Międzynarodówki Socjalistycznej odnajdujemy również autora prezentowanej publikacji.

fragment recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego

Publikacja Wojciecha Ziętary jest pierwszą w literaturze tak obszerną i dobrze udokumentowaną monografią Międzynarodówki Socjalistycznej. Opiera się na bogatej bazie materiałowej, wprowadza do obiegu naukowego nowe źródła znajdujące się w zasobach Archiwum Międzynarodówki i jej władz.

fragment recenzji prof. dr. hab. Stefana Stępnia

Ilość
In Stock

Międzynarodówka Socjalistyczna Organizacjia, doktryna i działalność w latach 1951-2001 Wojciech Ziętara
978-83-7441-832-4/Wojciech Ziętara/2007/310

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: