Determinanty i kierunki systemowego wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego

978-83-8180-467-7/Karolina Kotulewicz-Wisińska, Zofia Gródek-Szostak/2021/381
38,64 zł
Ilość
In Stock

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają ważną rolę w gospodarkach sześciu państw Partnerstwa Wschodniego (PW): Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Ich potencjał pozostaje jednak w dużej mierze niewykorzystany, mimo że wymienione kraje uznają znaczenie poprawy otoczenia biznesowego dla tego sektora oraz dążą do uproszczenia prawodawstwa związanego z biznesem i zapewnienia MŚP ukierunkowanego wsparcia. Te fundamentalne filary otwartej i sprawiedliwej gospodarki są warunkami wstępnymi dynamicznego rozwoju sektora prywatnego, ostatecznie zwiększającego konkurencyjność gospodarczą i uruchamiającego zrównoważony wzrost gospodarczy, sprzyjający włączeniu społecznemu. W przypadku wskazanych państw problemem jest nierównomierne w skali kraju rozłożenie podmiotów MŚP, które skoncentrowane są głównie w stolicach i obwodach stołecznych.

Jedną z inicjatyw Partnerstwa Wschodniego jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor MŚP, będąc jednym z najważniejszych elementów gospodarki rynkowej, przyczynia się do tworzenia powiązań kooperacyjnych. Ponadto decyduje o wzroście gospodarczym i wpływa istotnie na poziom zatrudnienia. Biorąc pod uwagę te aspekty, należy zauważyć, że znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w państwach PW jest zróżnicowane. Wpływają na to wewnętrzna sytuacja gospodarcza oraz prowadzona przez rządy tych krajów polityka wobec MŚP. Warto podkreślić również fakt, że cechą wspólną wszystkich państw Partnerstwa Wschodniego jest niekonsekwencja decyzyjna we wdrażaniu reform systemowych. Problem ten nie pozwala krajom PW wykorzystywać w pełni potencjału gospodarczego, lecz przyczynia się do zmniejszenia wydajności gospodarczej oraz ogranicza zdolność do dywersyfikacji gospodarczej. Trudności te oddziałują na wyniki makroekonomiczne państw PW oraz na kondycję sektora MŚP.

978-83-8180-467-7/Karolina Kotulewicz-Wisińska, Zofia Gródek-Szostak/2021/381

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (123.57k)

4 innych produktów w tej samej kategorii: