Skarga jako instytucja prawa karnego wykonawczego

978-83-8180-468-4/Tomasz Sobecki/2021/203
6,50 £
Ilość
In Stock

Monografia pt. "Skarga jako instytucja prawa karnego wykonawczego" składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi pewnego rodzaju wstęp, który wprowadza w zagadnienia zogniskowane wokół uwarunkowań aksjologicznych prawa do skargi osób skazanych na odbycie kary pozbawienia wolności. Rozważania prowadzone w pozostałych rozdziałach nawiązują do wypracowanych w pierwszym rozdziale założeń. Kolejne rozdziały poświęcone zostały szczegółowym problemom, takim jak: konstytucyjnoprawne podstawy skargi oraz unormowanie skargi w ramach szeroko rozumianego postępowania administracyjnego (rozdział II), prawa podmiotowe skazanego (rozdział III) czy w końcu szczegółowe zagadnienia procesowe, m.in. rozumienie skargi jako środka zaskarżenia (rozdział IV) czy postępowanie skargowe przed organem (rozdział V).

978-83-8180-468-4/Tomasz Sobecki/2021/203

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: