Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom III

978-83-8180-425-7/Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2021/950
60,38 zł
Ilość
In Stock

Tom Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku uwzględnia zagadnienia wolności i praw politycznych w Polsce m.in. w kontekście Karty praw podstawowych UE. Przedmiotem analiz stały się: wolność i nietykalność osobista, zakaz ekstradycji, gwarancje wolności słowa w odniesieniu do prawa prasowego, obserwacja społeczna wyborów, środki ochrony prawa petycji oraz ochrona mniejszości narodowych.

W obszarze praw społecznych i ekonomicznych opracowania skupiają się m.in. na prawie do ochrony zdrowia, prawie do edukacji, prawie pracy, równouprawnieniu płci, ochronie środowiska i ochronie praw przedsiębiorców.

W dziedzinie prawa do sądu zaprezentowane artykuły dotyczą m.in. prywatnoskargowego trybu ścigania przestępstw, obrony obligatoryjnej, jawności na gruncie Kodeksu postępowania karnego, praw osób z zaburzeniami psychicznymi w polskim procesie karnym, przeciwdziałania wtórnej wiktymizacji oraz kognicji sądów własności intelektualnej.

W dziale dotyczącym ochrony praw człowieka przed organami władzy publicznej zostały omówione np. zagadnienia interesu publicznego jako uzasadnienia przedkładania petycji, skarg i wniosków do władz publicznych oraz realizacji zadań służbowych przez pracowników Służby Więziennej.

W książce znalazły się też opracowania dotyczące ochrony praw człowieka w kontekście zmian ustrojowych, zwłaszcza w odniesieniu do samorządu terytorialnego, oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

 

Redaktorzy naukowi

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

dr hab. Kamil Spryszak

978-83-8180-425-7/Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2021/950

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (118.07k)

4 innych produktów w tej samej kategorii: