Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom I

978-83-8180-423-3/Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2021/735
60,38 zł


Ilość
In Stock

Tom Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku ukazuje ewolucję filozofii praw człowieka i ich systemów ochronnych. Analizie zostały poddane prawa człowieka wobec antagonistycznego modelu przestrzeni publicznej. Zaprezentowano konsekwencje kryzysu demokracji liberalnej dla systemów ochrony praw człowieka. Podjęto zagadnienie nowych technologii i nowych praw człowieka. Ponadto zwrócono uwagę na znaczenie edukacji o prawach człowieka oraz integracji kulturowej, a także konsekwencji wprowadzania sztucznej inteligencji.

W polu zainteresowań badawczych znalazła się aksjologia powszechnego systemu ochrony praw człowieka, m.in. prawo do ochrony życia i zdrowia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwalczanie mowy nienawiści i ksenofobii, ochrona danych osobowych oraz ochrona środowiska.

Poza tym ukazano instrumenty realizacyjne powszechnego systemu ochrony praw człowieka, np. związane z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ze statusem prawnym uchodźców klimatycznych, z ochroną praw dzieci oraz systemem obowiązkowych szczepień ochronnych.

 

Redaktorzy naukowi

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

dr hab. Kamil Spryszak


978-83-8180-423-3/Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2021/735

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (118.1k)

4 innych produktów w tej samej kategorii: