Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym

978-83-8180-297-0/Paweł Piotr Falenta/2020/321
7,50 £
Ilość
In Stock

Niniejsza monografia jest opracowaniem mającym na celu usystematyzowanie wiedzy na temat uprawnień Policji o charakterze operacyjnym przewidzianych w ustawie o Policji. Autor dokonuje analizy poczynając od przedstawienia konstytucyjnych norm dotyczących inwigilacji, poprzez przedstawienie statusu i odpowiedzialności funkcjonariusza Policji, bardzo szczegółowe spojrzenie na kontrolę operacyjną sensu stricto i sensu largo, a kończąc na analizie orzeczniczej skupionej na rozwiązaniach prawnych wprowadzanych nowelizacjami ustaw branżowych. Istotnym elementem monografii jest przeprowadzona analiza metodą badania nad źródłami i funkcjami prawa (Fontes) dwóch nowelizacji (ustawa inwigilacyjna i ustawa antyterrorystyczna), które w sposób diametralny dokonały zmian w przedmiocie możliwości inwigilacyjnych Policji i innych służb.  

 

Na polskim rynku wydawniczym brakuje publikacji traktujących w tak pełnym wymiarze problematykę czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez Policję (...). Opracowanie jest pionierskim przedsięwzięciem, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów niejawnych działań policyjnych. Już na wstępie należy skonstatować, iż jest to w pełni udana próba.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Misiuka

978-83-8180-297-0/Paweł Piotr Falenta/2020/321

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: