Kultura w edukacji. Implikacje społeczne, aksjologiczne i poznawcze

978-83-8180-234-5/Stanisław Juszczyk/2020/187
36,23 zł
Ilość
In Stock

W przystępny sposób zostały zaprezentowane złożone problemy pojawiające się na styku filozofii edukacji oraz teorii pedagogiki kultury, wraz z reprezentatywnie dobranymi teoriami kształcenia. Znaczącą wartością publikacji jest interdyscyplinarność w podejściu do poruszanych problemów. Autor wykorzystuje dorobek z różnych dziedzin wiedzy np.: antropologii, socjologii, psychologii, filozofii, pedagogiki, kulturoznawstwa, medioznawstwa, cybernetyki, informatyki i wielu innych. Umiejętnie wydobywa korelacje występujące między kulturą a edukacją. Na ich tle wskazuje rolę i miejsce mediów cyfrowych.

Z recenzji prof. dr. hab. Bronisława Siemienieckiego

Zamysł analityczny i interpretacyjny autora zasługuje na szczególne uznanie, bowiem złożoność i wielokierunkowość omawianej problematyki determinują potrzebę integrowania wielości perspektyw, stanowisk, jak również poglądów prezentowanych przez teoretyków oraz badaczy kultury i edukacji […]. W moim odczuciu ustalenia poczynione przez autora mają znaczący walor poznawczy oraz wzbogacają  stan wiedzy o kulturze i edukacji w zglobalizowanym świecie […].

Praca stanowi nie tylko znaczący wkład w rozwój nauk społecznych, ale również inspiruje do stawiania kolejnych pytań i poszukiwania wielokontekstowych odpowiedzi na nie.

Z recenzji prof. dr. hab. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek

978-83-8180-234-5/Stanisław Juszczyk/2020/187

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: