Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych

978-83-8180-170-6/Grażyna Cęcelek/2020/232
36,23 zł
Ilość
In Stock

Jest to praca bardzo interesująca, w wielu miejscach oryginalna i wyjątkowo cenna ze względu na doniosłą problematykę, interdyscyplinarność oraz uzyskane korzyści poznawcze i praktyczne. To nowoczesne i wieloaspektowe podejście do działań mających na celu upowszechnianie idei szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w oparciu o konstruktywistyczny model edukacji, dla realizacji którego niezbędny jest odpowiedni poziom kompetencji społecznych współczesnego nauczyciela. Zaprezentowane przez Autorkę rekomendacje dla upowszechniania idei szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w oparciu o konstruktywistyczny model edukacji oraz dla optymalizacji procesu edukacji nauczycielskiej zawierają wartościowy i bogaty zasób propozycji i możliwości inspirujący do podejmowania konstruktywnych i przemyślanych działań umożliwiających wdrażanie ich do praktyki edukacyjnej, stanowiąc jednocześnie cenny wymiar praktyczno-metodyczny opracowania. Przedstawione w monografii analizy teoretyczne oraz empiryczne pozwalają na poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o specyfice funkcjonowania szkoły jako organizacji uczącej się oraz umożliwiającej uczenie się i wyzwalanie w wychowankach aktywności i zaradności życiowej. Służą również refleksji na temat wyzwań stawianych przed współczesnym nauczycielem oraz akcentują konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu pracy współczesnego nauczyciela i jego szeroko rozumianych kompetencji społecznych.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Marzec-Holki

978-83-8180-170-6/Grażyna Cęcelek/2020/232

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: