Uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych w regionie podlaskim

978-83-7780-828-3/Sławomir Bartnicki/2019/204
33,81 zł
Ilość
In Stock

We wcześniej wydanej książce (Uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych w regionie podlaskim. Teoria, 2013) autor przedstawił teoretyczne ramy analizy zjawisk korupcyjnych. Wypracowany aparat analityczny, konceptualizacja podstawowych kategorii, zmiennych oraz relacji (historycznych i strukturalnych) między nimi stały się podstawą do przygotowania badań empirycznych, których wyniki zawarte są w tym tomie. […]

Poza oczywistymi kwestiami metodologicznymi związanymi z badaniami tzw. zjawisk drażliwych, o których badani nie chcą mówić, a wręcz mogą̨ mieć zrozumiały interes w tym, aby wiedza o ich zachowaniach nie była przedmiotem naukowej analizy, autor ma świadomość również wielu innych aspektów wpływających na percepcję badanego zjawiska, wykraczających daleko poza osobiste doświadczenia badanych, a związanych z pewną podzielaną wiedzą (fałszywą lub prawdziwą) o danym aspekcie funkcjonowania systemu społecznego. Ta wiedza jest nie tylko istotna z punktu widzenia metodologii projektowania narzędzi badawczych, realizacji badania, ale przede wszystkim z punktu widzenia umiejętności trafnej interpretacji uzyskanych danych empirycznych. Pod tym względem praca zasługuje na wysoką ocenę merytoryczną. Przeprowadzone badania empiryczne są znakomitym uzupełnieniem, rozwinięciem i ilustracją zagadnień poruszanych w tomie teoretycznym.

 

Fragment recenzji dr. hab. Jana Poleszczuka, prof. UwB

 

 

Praca stanowi ciekawą pogłębioną próbę empirycznego zbadania zjawisk korupcyjnych i ich uwarunkowań. Autor stosuje zarówno jakościowe, jak ilościowe metody badawcze, co czyni podjętą analizę bardziej wszechstronną i ciekawą. Na uwagę zasługuje również lokalizacja badań w dwóch sensownie dobranych lokalizacjach. Autor poddaje oglądowi bardzo różne zależności, poszukując uwarunkowań zachowań korupcyjnych, ich społecznej percepcji. Zarówno w przypadku metody jakościowej, jak ilościowej autor wykazuje się dużą kulturą metodologiczną.

 

Fragment recenzji dr. hab. Wojciecha Łukowskiego

 

978-83-7780-828-3/Sławomir Bartnicki/2019/204

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (120.56k)

4 innych produktów w tej samej kategorii: