Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej

978-83-8180-190-4/(red.) Jerzy Jaskiernia. Kamil Spryszak/2020/638
12,50 GBP
Ilość

W prezentowanym tomie zostały zamieszczone liczne opracowania dotyczące genezy i rozwoju demokracji liberalnej. Przedstawiono jej wielorakie oblicza, dotyczące m.in. znaczenia demokratycznego ładu ustrojowego jako fundamentu bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich. Ukazane też zostały przesłanki kryzysu demokracji liberalnej oraz jego oddziaływanie na funkcjonowanie systemów politycznych i ochronę praw człowieka. Stworzyło to podstawę do zaprezentowania aksjologii powszechnego systemu ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, uwzględniającego m.in. wpływ globalizmu, populizmu oraz rozwoju nowych technologii informatycznych. Analizie poddano także model ochrony praw człowieka w dobie poliberalnej.

978-83-8180-190-4/(red.) Jerzy Jaskiernia. Kamil Spryszak/2020/638

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (152.98k)

4 inne produkty w tej samej kategorii: