Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich

978-83-8180-027-3/Marko Babić/2019/333
38,64 zł
Ilość

Prezentowana monografia obejmuje swoim zakresem uwarunkowania historyczne, geopolityczne, ustrojowo-prawne oraz polityczne, a także analizę ich wpływu na politykę bezpieczeństwa poszczególnych państw Bałkanów Zachodnich w latach 2000–2018. Przyjęto, że rok 2000 stanowi cezurę zakończenia konfliktów zbrojnych w regionie (w 1999 roku w Kosowie zakończył się ostatni międzypaństwowy/międzynarodowy konflikt zbrojny w regionie), ale jednocześnie oznacza rozpoczęcie autentycznego i trudnego procesu demokratyzacji dwóch państw: Chorwacji oraz Serbii, które pozostają kluczowym czynnikiem polityki bezpieczeństwa w regionie. Cezurę czasową zamyka rok 2018. Badany okres umożliwia wyciągnięcie wniosków nt. dynamiki i wyników zmian w polityce bezpieczeństwa państw regionu.

978-83-8180-027-3/Marko Babić/2019/333

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (81.08k)

4 inne produkty w tej samej kategorii: