Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018

978-83-8180-024-2/Agata Beata Domachowska/2019/328
38,64 zł
Ilość
In Stock

Z uwagą obserwuję publikacje dr Agaty Domachowskiej dotyczące jej badań obszaru Bałkanów. Autorka [...] od lat bowiem skupia się na zgłębieniu procesów zachodzących na tym obszarze [...]. Ma ugruntowaną wiedzę na temat Bałkanów, bowiem już wcześniej prowadziła w tym regionie badania dotyczące problematyki procesów narodowotwórczych. Pozwoliło to na ugruntowane obserwacje procesów społecznych i dokonanie pogłębionych analiz porównawczych. Zaowocowało to szeroką perspektywą badawczą uzupełnioną systematyczną kwerendą także w innych państwach tego regionu [...]. Książka ma charakter nowatorski – w polskiej i europejskiej literaturze przedmiotu nie ukazała się dotąd praca na ten temat [...]. Jest to znakomita monografia ukazująca w sposób wysoce kompetentny proces narodowotwórczy w Czarnogórze, państwie o wyjątkowo złożonej strukturze narodowościowej.

                                                                                                                                    Z recenzji dr. hab. Piotra Grochmalskiego

978-83-8180-024-2/Agata Beata Domachowska/2019/328

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: