Społeczne i edukacyjne konteksty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego

978-83-8180-034-1/Barbara Wiśniewska-Paź/2019/303
38,64 zł
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Oddaję w ręce czytelnika książkę, która jest próbą syntezy moich wieloletnich zainteresowań i działalności badawczej (w tym seminaryjnej, konferencyjnej, publikacyjnej i wdrożeniowej) dotyczącej wzajemnej korelacji i koegzystencji trzech obszarów: społeczeństw, bezpieczeństwa i edukacji oraz problemów funkcjonujących w ich ramach (każdego obszaru z osobna i na pograniczach pomiędzy nimi). Na rynku wydawniczym w przeciągu zwłaszcza ostatnich dwóch dekad pojawiło się sporo publikacji traktujących o bezpieczeństwie, edukacji na rzecz bezpieczeństwa, różnych formach i typologiach bezpieczeństwa z uwzględnieniem różnych perspektyw psychologicznych, filozoficznych, pedagogicznych, a także wątków społecznych, politologicznych, prawnych czy z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Każda z tych publikacji jest na swój sposób interesująca, przedstawia określoną perspektywę jej autora lub zespołu autorów  na dany, szerszy lub węższy zakresowo temat.

                                                                                                                                                                          Fragment wstępu

978-83-8180-034-1/Barbara Wiśniewska-Paź/2019/303

4 inne produkty w tej samej kategorii: