Edukacja całożyciowa.Wybrane obszary.

978-83-8019-910-1/(red.) Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska/2019/263
33,81 zł
Ilość

Monografia dotyczy wybranych obszarów edukacji ustawicznej, którą postrzegamy w kategoriach przede wszystkim nieograniczonych możliwości indywidualnego rozwoju współczesnego człowieka  – w każdym wieku – wobec wciąż zwiększającej się wiedzy, ale i konieczności podnoszenia umiejętności i kwalifikacji. Współcześnie proponuje się dziewięć zakresów permanentnej edukacji, rozwijających różne wymiary osobowości człowieka. Są to: komunikowanie, cielesność człowieka, czas, przestrzeń, sztuka, obywatelstwo, obszar moralności, technika, nauka. W opracowaniu znajdują się materiały dotyczące wielu powyższych obszarów, które determinują jakość życia człowieka oraz kształcenia zawodowego w kontekście zmian i oczekiwań rynku pracy.

                                                                                                                     Redaktorzy naukowi

 

Autorzy tekstów opublikowanych w książce podjęli problematykę wielu znaczących poznawczo obszarów edukacji ustawicznej, ukazując, jak szeroki jest zakres tematyczny i jak potrzebny jest dialog naukowy w tej sferze. Monografia składa się z dwóch części.

W pierwszej przedstawiono artykuły, w których Autorzy koncentrują się wokół problemów edukacji całożyciowej ukierunkowanych na troskę o jakość życia. W drugiej części monografii zamieszczono artykuły, w których przedstawiono autonomiczną eksplorację współczesnej edukacji, jaką jest kształcenie zawodowe. Przygotowana książka rzetelnie wpisuje się w nurt dyskursu naukowego nad edukacją całożyciową, bowiem badana problematyka ogniskuje wyzwania istotne dla rozwoju nowatorskiej edukacji, a przede wszystkim jednostki i współczesnego społeczeństwa.

                     Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jana Maciejewskiego, Uniwersytet Wrocławski

978-83-8019-910-1/(red.) Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska/2019/263
46 produkty/ów

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (41.22k)

4 inne produkty w tej samej kategorii: