Wpływ opozycji parlamentarnej na funkcjonowanie naczelnych organów władzy państwowej.

978-83-66220-52-2/Grzegorz Pastuszko/2018/211
33,81 zł

Przyjęta w niniejszej książce koncepcja badawcza zmierza do ukazania wpływu opozycji parlamentarnej w Polsce na funkcjonowanie naczelnych organów władzy państwowej. Opozycja parlamentarna jest tu przedstawiona jako czynnik ustrojowy, którego zachowania mają bezpośrednie przełożenie na sposób działania Sejmu, Senatu, Rady Ministrów oraz Prezydenta, a w rezultacie także na sferę praktycznego działania mechanizmów ukształtowanego w postanowieniach Konstytucji RP systemu rządów. Rozdział pierwszy książki poświęcony jest wyjaśnieniu podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem opozycji parlamentarnej w warunkach systemu parlamentarnego. W rozdziale drugim ukazane są uregulowania prawne mające kluczowe znaczenie dla ugrupowań opozycyjnych obecnych na parlamentarnym forum, dotyczące organizacji wewnętrznej izb parlamentu, wewnętrznych zasad ich działania oraz procesu ustawodawczego. Rozdział trzeci to z kolei analiza poświęcona w całości problemowi relacji opozycji parlamentarnej i rządu. Ostatnią część książki – rozdział czwarty – stanowią rozważania zmierzające do przedstawienia prawno-politycznych interakcji, jakie zaznaczają się w działaniach opozycji parlamentarnej oraz Prezydenta RP.

Ilość
In Stock

978-83-66220-52-2/Grzegorz Pastuszko/2018/211

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

spis treści

Pliki do pobrania (43.7k)

4 innych produktów w tej samej kategorii: