Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczenii

978-83-8019-938-5/Patrycja Olchowska/2018/359
38,64 zł
Ilość

Monografia jest próbą analizy problemu niepodległości Czeczenii z zastosowaniem społecznej teorii stosunków międzynarodowych Alexandra Wendta, będącej jedną z odmian konstruktywizmu społecznego. Analiza stanowi nowe spojrzenie na problem konfliktów w Czeczenii, relacje z Rosją i próby utworzenia własnego państwa przez Czeczenów. Wykorzystując teorię Alexandra Wendta, autorka stara się pokazać znaczenie wpływu niematerialnych czynników na kształtowanie idei niepodległości, intersubiektywne podejście społeczności międzynarodowej do problemu suwerenności Czeczenii oraz funkcję różnych typów tożsamości w procesie konstruowania państwa.    

978-83-8019-938-5/Patrycja Olchowska/2018/359
47 produkty/ów

Pliki do pobrania

SPIS TREŚCI

Pliki do pobrania (45.57k)

4 other products in the same category: