Instytucje edukacyjne-zagrożenia-bezpieczeństwo. Konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne

978-83-66220-32-4/(red.) Barbara Wiśniewska-Paź/2018/387
38,64 zł
Ilość
In Stock

Jest to pierwszy tom serii „BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA”. Zadaniem serii będzie prezentowanie analiz, polemik, rozpraw i wyników badań dotyczących problemów z pogranicza szeroko rozumianych nauk społecznych, bezpieczeństwa i edukacji. Mam nadzieję, że seria spotka się z zainteresowaniem szerokiego grona czytelników, którym bliska jest problematyka z tego zakresu. Cykl seminariów, konferencji i spotkań naukowych z ekspertami oraz przedstawicielami służb i formacji mundurowych pod nazwą: „BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA” zapoczątkowałam w roku 2015 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Miały one za zadanie realizować kilka celów: m.in. informacyjny i edukacyjny, a także stać się platformą wymiany myśli i doświadczeń oraz generowania nowych perspektyw i koncepcji rozwiązań występujących problemów, z którymi mamy współcześnie do czynienia. Cykl jest nadal kontynuowany. Adresatem spotkań naukowych, seminariów i konferencji było i jest szerokie grono odbiorców: m.in. studenci, pracownicy naukowi, eksperci, przedstawiciele służb i instytucji, w tym osoby zarządzające i pracownicy (nauczyciele) instytucji edukacyjnych. Pokłosiem wspomnianych seminariów, spotkań naukowych i konferencji są publikacje z tego zakresu, które podejmują aktualne wątki, problemy i dylematy z pogranicza nauk społecznych, bezpieczeństwa i edukacji. Niniejsza seria ma stać się kontynuacją tego procesu, rozszerzając przy tym repertuar form prezentacji wiedzy i doświadczeń z tego zakresu. Oprócz publikacji w formie opracowań wieloautorskich, w niniejszej serii publikowane będą również monografie, dysertacje, ekspertyzy i raporty z badań, a także prace przyczynkowe i polemiczne dotyczące problemów z pogranicza i wzajemnych relacji między problematyką z zakresu bezpieczeństwa, nauk społecznych i edukacji z uwzględnieniem występujących tendencji, aktualnych zmian, perspektyw i kontekstów występowania przedstawianych problemów.                          .

Problematyka z zakresu edukacji, bezpieczeństwa i skorelowanych z nią współczesnych zagrożeń, zmian i kontekstów społecznych, a także konieczności permanentnego uwzględniania złożoności zjawisk i towarzyszących im problemów to bardzo wymagający teren, obwarowany dużą liczbą nieustannych zmian, który implikuje potrzebę stałego analizowania, wymiany doświadczeń i dzielenia się nimi w celu uzupełniania wiedzy, stałego poszerzania spektrum perspektyw widzenia określonych problemów, lepszego ich rozumienia, rozpoznawania mechanizmów i przyczyn ich powstawania, działania oraz tworzenia i udoskonalania metod radzenia sobie z nimi, w tym także zapobiegania im i przeciwdziałania. Myślę, że publikowane w tej serii książki w znacznym stopniu się do tego przyczynią.

Redaktor serii „BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA ” – prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

978-83-66220-32-4/(red.) Barbara Wiśniewska-Paź/2018/387

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

SPIS TREŚCI

Pliki do pobrania (136.77k)

4 innych produktów w tej samej kategorii: